ویژگیهای اپلیکیشن

ویژگیهای اپلیکیشن

1- کنترل حضور غیاب پرسنل خدمات پس ار فروش فروشگاه خودتان 

2- دسترسی سریع به اطلاعات فنی محصول فروخته شده به مشتری 

3- دسترسی سریع به اطلاعات مکان و موقعیت مشتری 

4- دسترسی به خدمات صورت گرفته قبلی و همچنین اطلاعات چگونگی فرایند خدمات توسط تکنسین های فبلی 

5- ایجاد حساب برای تکنسین ها و تخصیص در صد از کار به هر تکنسین 

6- تخصیص پورسانت با تنظیمات قابل دسترسی برای ادمین برای افراد مختلف که در سیستم ثبت شده اند 

7- و بسیاری امکانات متنوع دیگر