پشتیبانی سریع

پشتیبانی سریع

مدیر خدمات شما میتواند تصمیمی سریع بگیرد و متخصص مورد نظر خود رابه مشتری ارجاع نماید.و با ماژول های نرم افزاری گارانتی امروز کلید عملیات را زیر نظر بگیرد.حتی برای بالابردن سرعت خدمات میتواند وظایف متخصص را از قبل در برنامه بارگذاری و کار به صورت اتوماتیک به متخصص ارجاع شود.سرعت بالا در پشتیبانی یعنی رضایت  صد درصدی مشتری.